Verdivurdering & Taksering

Klokkemarkedet er stadig i bevegelse. Verdien på ditt ur påvirkes av flere faktorer som blant annet trender, nylanseringer samt tilbud og etterspørsel.

Som autorisert takstmann kan Oslo Ur-Service utføre verdivurdering og taksering på deres ur. Dette kan brukes i flere sammenhenger, men oftest er det i forbindelse med forsikring av verdigjenstander. Selskapene krever godkjent dokumentasjon på markedsverdi av autorisert urmaker.

For å finne markedsverdien av ditt ur er vi nødt til å gjøre en individuell vurdering basert på tilstand og tilbehør. I noen tilfeller vil uret være verdt mer, og i andre tilfeller mindre enn tilsvarende nytt i butikk.

I tillegg kan man verifisere ur i.f.m. handel hos oss; vi sjekker urets autentisitet, tilstand og påpeker eventuelle feil og mangler. Dette betrygger begge parter i kjøpsprosessen, og minimerer eventuelle tvister som kan oppstå i ettertid. Vi anbefaler å alltid sjekke ur i.f.m. handel.

Ofte stilte spørsmål

Vi undersøker uret nøye innvendig og utvendig, og utfører en rekke tester. Vi vil så undersøke markedet og deretter uttale oss om verdi basert på faktiske forhold.

Normalt sett leveres klokken tilbake samme virkedag, og dokumentene ettersendes ca 1 uke senere (leveringstiden vil variere avhengig av køen til enhver tid).

Priser avhenger av merke og modell. Send oss mail for et tilbud.

Vi stiller krav til at både ur og eventuelt tilbehør kommer inn til vurdering. Vi er nødt til å se tilbehøret fysisk for å kunne dokumentere at det foreligger.

Dersom du har tapt ditt ur vil forsikringsselskapet kunne kreve en verdivurdering for å finne riktig verdi på skadedato. Her vil vi kunne uttale oss om antatt markedsverdi basert på opplysninger samt fysiske bevis fra eier av uret. Ta kontakt for mer info.

Booking

Autentisering

kr 1500
kr 600
kr 2500